Hem Se & Göra Sevärdheter

Sevärdheter

Månstorps Gavlar

Månstorps gavlar

Månstorps gavlar är en slottsruin på Söderslätt i Västra Ingelstads socken i Vellinge kommun i Skåne.

Månstorps gavlar ligger öster om länsväg 101 mellan Västra Ingelstad och Östra Grevie. Anläggningen bestod av en ringformig vall med vallgrav, där huvudbyggnaden var inpassad i vallen.

Månstorp är en urgammal sätesgård, Mogenstrup, vars förste kände ägare tillhörde den danska släkten Hack. Senare tillhörde den släkten Bille, bland annat rikshovmästaren Eske Bille, som 1540-1547 byggde Månstorp med all den tidens lyx. Från danska kronan övergick det som bornholmskt vederlagsgods till den svenska kronan.
Slottet förlänades till Skånes generalguvernör, riksamiral Gustav Otto Stenbock, men blev därefter bland annat översteboställe. Under skånska kriget (1675-1679) hade slottet svensk besättning och förstördes av danskarna 1678. Den blev sen aldrig återuppbyggd, utan förföll alltmer och nu återstår endast en ruin. Ruinen frilades och konserverades 1928-1936.

GPS: N 55 28.700 E 013 08.222

Bröddarps Mölla

Bröddarps mölla

Bröddarps mölla som uppfördes 1840-1841 ligger i Vellinge kommun mellan Västra Ingelstad och Arrie.

Det är en så kallad stubbamölla, vilket innebär att en vertikal stock (stubben) bär upp byggnaden. När det är dags för malning vrids hela möllan mot vinden. Kvarnhjulen drivs av vingarna. Vid gynnsamt väder maldes 300-400 kilo fodersäd per timme.
Möllan var i bruk till 1967, då den skadades svårt i oktoberstormen. Den siste möllaren var Ludvig Nilsson som 1968 skänkte möllan till Oxie härads hembygdsförening.

Möllan byggnadsminnesförklarades 1975 då ”den bevarar en gången tids byggnadsskick” och därmed anses synnerligen märklig.

GPS: N 55 29.935 E 013 06.590

Bolmers Högar

Bolmers högar

Bolmers högar består av två stora gravhögar på Söderslätt från äldre bronsåldern (ca 1300 f.Kr.) belägna i Mellan-Grevie socken i Skåne. De ligger på en av de högsta punkterna i Vellinge kommun mellan Vellinge och Östra Grevie och är 26 respektive 25 meter i diameter och 4,5 respektive 4 meter höga.

De två gravarna bildar det nordligaste partiet av ett omfattande fornlämningsområde, Steglarps gravfält, vilket omfattar tolv gravhögar från bronsåldern. Övriga högar är något mindre, omkring 15-20 meter i diameter, och ligger i Fuglie socken (Trelleborgs kommun).

Steglarpsgravfältet är ett av Nordens absolut största bevarade högkomplex från bronsåldern. Då högarna ligger mycket tätt ges här en säregen miljöbild av den nordiska forntiden. En urgammal markväg går fortfarande genom hela området.

Från högarna kan man se 20 kyrktorn. Området är skyddat enligt kulturminneslagen.

GPS: N 55 28.100 E 013 06.555