Hem Byn Vägförening

Vägförening

Varför har vi en vägförening?

Nu kommer det snart en faktura till de flesta hushåll i Västra Ingelstad. Avsändaren är Västra Ingelstad vägförening. Denna vägförening omfattar i stort sett fastigheterna mellan Byvägen, Stationsvägen och Kyrkovägen, Torvvägen/Bygelvägen. Vad innebär detta? Vellinge kommun har beslutat att de inte har råd att sköta alla kommunens vägar för de kommunala skattemedel som finns utan överlåter detta till olika vägföreningar. Ett politiskt beslut som är fattat.
Vägföreningarnas uppgift är att förvalta de vägar och grönområden som ingår. Det innebär att det är vägföreningen som ansvarar för asfaltering, belysning, brunnar, gräsklippning, snöröjning med mera. Ett stort ansvar som även innebär att det finns möjligheter att påverka.

I dessa tider är det alltid svårt att få personer att engagera sig i diverse föreningar men vägföreningen är något som vi är tvingade till. Alla fastigheter är genom lantmäteriförrättning medlemmar i föreningen och detta är något som ingick i köpet av fastigheten. Vi som sitter i styrelsen är alla bybor. Vi är alla lekmän på området men vi engagerar oss för att vi vill behålla en trivsam miljö i vår by. Alla är naturligvis välkomna att engagera er i vårt arbete.

En sak som ni kan göra för att underlätta vårt arbete är att skicka er mailadress (ange er fastighetsbeteckning eller gatuadress i mailet) till oss på nedanstående adress.  På detta sätt kan vi nå ut med information snabbare och även kunna skicka faktura via e-post istället.

Vi kan även informera om att Vellinge kommun under hösten kommer att rusta upp cykelbanan mot Arrie genom att förbättra belysningen på hela sträckan.

Om det är så att ni har synpunkter, frågor eller vill anmäla några brister som gäller vägföreningens ansvarsområde, så kan ni kontakta styrelsen på: vingelstadvagforening@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Martin Neptin
Ordförande