Hem Byn Skolan & Förskolan

Skolan & Förskolan

Framtidskompassens skola är belägen längs väg 101, i Västra Ingelstad, i den östra delen av Vellinge kommun.

Skolan har cirka 400 elever från förskoleklass till skolår 9. Upptagningsområdet för skolan är främst Östra Grevie, Mellan Grevie, Södra Åkarp, Hököpinge och Arrie.

”Vi tar drömmar på allvar”

Framtidskompassen vill arbeta för att ge alla barn och ungdomar goda kunskaper och färdigheter så att de är väl rustade inför framtiden. Alla barn och ungdomar har framtidsdrömmar. Vi vill utveckla deras kvalitéer och talanger så att de kan bygga sig den framtid de önskar. Alla barn och ungdomar vill lyckas och vi ska ge dem rätt förutsättningar! Vårt mål är att kunna ge dem verktyg för det i en kreativ, glädjefylld och stimulerande miljö.

Vårt förhållningssätt

 • Bli ditt bästa jag
  Hos oss ska varje individ växa och utvecklas för att uppnå sin egen potential. Inga orealistiska förväntningar men man ska bli det man har förutsättningar att bli.
 • Vi är varandras arbetsmiljö
  Enkel filosofi – var och en har ett ansvar för hur han eller hon bemöter andra. Genom sitt sätt att agera påverkar man hur andra agerar och därmed hur vår skola fungerar.
 • Från ord till handling
  Det är oftast lättare att säga en sak än att göra den. I vår skola ska ord och handling följas åt.
 • Ny dag – ny möjlighet
  Våra elever får alltid en ny chans. Det är här och nu och framåt som gäller. Vi skapar förutsättningar för att eleven ska lyckas. Vår inställning och vårt bemötande präglas av detta synsätt.

Mer information om Framtidskompassens skolverksamhet.

Månstorps förskola är en nyrenoverad förskola med fyra avdelningar. Vi har en fin utemiljö som vi vistas mycket i.

På Månstorps förskola strävar vi efter att möta ditt barns utveckling på ett så bra sätt som möjligt och ser till att förskolan blir en del av ditt barns livslånga lärande.

 • Vi arbetar med stor öppenhet mellan våra enheter.
 • Vi skapar lärgrupper för att ge barnen möjlighet att göra saker tillsammans i mindre grupper.
 • Vi arbetar med ”Egna val”.
 • Vi har ett nära samarbete med föräldrarna.
 • Vi följer förskolans läroplan, Lpfö-98/10
 • Dokumenterar regelbundet barnens utveckling.
 • Har föräldrasamtal/utvecklingssamtal en gång per år.

Månstorps förskola