Hem Byn Kyrkan

Kyrkan

Västra Ingelstad Kyrka
Den vita kyrkan ligger väl synlig på en kulle och har så gjort sedan den byggdes.

Västra Ingelstads kyrka är ursprungligen från 1100-talet, vapenhuset uppfördes på 1300-talet. Kyrkan är vitrappad och valven härstammar från sen medeltid. I början av 1500-talet revs koret och i stället byggdes det till i öster, bredare för det nya altarskåpet.
Där under inreddes en gravkammare. Tornet byggdes 1855 och blev ombyggt 1894. Det medeltida altarskåpet som är tillverkat i Antwerpen år 1520 är ett av stiftets mest berömda konstskatter. Predikstolen härstammar från 1600-talet med snidade evangelister.
 
Endast två kyrkor i Skåne har krypta: V. Ingelstad och Lunds Domkyrka. ”Kryptan” i Dalby kyrka är ingen verklig krypta, utan den ursprungliga förhallen. V. Ingelstads krypta hade varit spårlöst försvunnen när man på 1930-talet knackade loss en bit av muren. Kryptan är inte stor, kanske 10 kvadratmeter, och rymmer inte många kistor.
Kyrkan fick en ny dopfunt 1967 som är huggen i sandsten.


Från tiden före 1180 har man inte hittat någon kyrka, bara gravar.Men efter detta år byggdes en enkel tornlös kyrka av gråsten med långhus, kor och absid. 


Runt är 1350 tillkom vapenhuset. Ca. 1450 slås valven och fönstren förstoras och flyttas ner en bit. 


I början av 1500-talet revs absid och kor och istället förlängdes långhuset. Man ser gränsen mellan det gamla långhuset och påbyggnaden: Frisen överst på muren övergår här från romansk stil till tandsnitt. Den pampiga altartavlan sattes upp och kryptan byggdes. Allt detta sannolikt på Anna Rudsdotters initiativ, i hopp om att frälsa sin avlidne makes själ. 


I början av 1600-talet tillkommer en barockgavel. För att hindra valven från att trycka ut murarna, tvingas man bygga stödpelare. Den gamla klockstapeln rivs 1813 och klockan hängs i västgaveln.


1850 får kyrkan ett torn och nya, spetsbågiga fönster i ”gotisk” stil. 


Ny tornspira 1894. På 1930-talet genomförs en omfattande restaurering av kyrkan.

Kyrkan används regelbundet för firande av gudstjänst samt vid dop, vigsel och begravning. På sommaren är kyrkan Vägkyrka, då bjuds besökaren på guidad kyrkotur och möjlighet till fika. Västra Ingelstad kyrka rymmer 135 personer och det finns orgel och piano. 
 
 
Vägbeskrivning:
Kör väg 101 från Malmö mot Anderslöv, ca tre km efter att du passerat Arrie kommer du till Västra Ingelstad och du ser kyrkan till höger.
 
GPS: N 55 29.437 E 013 06.943
 

Källa: www.axelnelson.com