Församlingen

Vellinge-Månstorps församling är en av Svenska kyrkans församlingar som tillhör Lunds stift. Vi är en av tre församlingar i Vellinge kommun och har nästan 10 000 medlemmar.

Geografiskt befinner vi oss två mil söder om Malmö och innefattar Vellinge tätort och några byar på Söderslätt. Under rubriken En gång i tiden har byarna med sina kyrkor varit egna församlingar, men efter olika sammanslagningar fick församlingen sin nuvarande form år 2000. Då fick vi namnet Vellinge-Månstorps församling. Månstorp är det gamla kommunnamnet för församlingens östra del.


Vi vill vara närvarande från livets början till livets slut, i glädje och sorg.

Vår verksamhet sträcker sig från de stora festliga sammanhangen med många människor som samlas, till det enskilda samtalet på tu man hand. Vi vill att vår verksamhet ska präglas av goda möten som handlar om hur vi tillsammans kan skapa meningsfulla liv.


Välkommen till våra grupper där gemenskap, lek och rörelse, skapande, sång och musik alltid står i centrum.

Välkommen till vår öppna verksamhet där barn och vuxna tillsammans umgås och lär känna varandra och kyrkan genom samtal, lek, sång och skapande.
Fika serveras till självkostnadspris. Ingen anmälan behövs.
 
Västra Ingelstad församlingshem onsdagar jämna veckor 9.00-11.30.
Östra Grevie församlingshem onsdagar udda veckor 9.00-11.30. 
 
Vellinge-Månstorps församling