Byalaget

Byalagets verksamhet är för närvarande lagt på is…

Byalaget är en obunden ideell förening som arbetar med frågor av betydelse för bygdens utveckling exempelvis service, miljö, trafik och kultur.
Byalagets styrelse söker fler eldsjälar som vill engagera sig i våra arrangemang och värna om byns intressen.

Alla är välkomna att vara med och påverka, kontakta oss idag!

Carl-Gustav Johansson – ordförande – cge.johansson@gmail.com
Alternativt vastraingelstadbyalag@gmail.com