Hem Byn

Byn

Byn har, som ortsnamnet Ingelstad visar, förmedeltida ursprung. Den första kyrkan i byn var troligen av trä och byggdes under tidig medeltid. På 1100-talet ersattes den av en romansk stenkyrka som ännu står kvar.

Orten, erhöll järnvägsförbindelse genom tillkomsten av Malmö-Kontinentens järnväg (MKontJ) år 1898, vilken hade en station i Västra Ingelstad. Järnvägsstationen hette fram till 1910 Månstorp, men ett bekymmer var att det fanns risk för förväxlingar mellan Mantorp och Månstorp.

Det fanns även flera orter med namn som liknade Västra Ingelstad och därför kunde inte heller detta namn användas. Från år 1910 hette järnvägsstationen i Västra Ingelstad istället Jordholmen efter en närliggande gård. Västra Ingelstads kommun uppgick 1952 i Månstorps kommun. Järnvägen förstatligades redan 1909 och den lokala persontrafiken Malmö C-Trelleborg C upphörde 1973. I December 2015 invigdes åter persontrafik med pågatåg mellan Trelleborg och Malmö.

I Västra Ingelstad har det funnits skola alltsedan tidigt 1800-tal. Det första skolhuset byggdes 1813 i byn Bröddarp, strax norr om Västra Ingelstad, och 1817 fick även kyrkbyn skolhus. De två skolorna slogs samman till en ny skola 1847 och låg då emellan de båda byarna. Den nutida skolan ligger fortfarande kvar på samma plats, i utkanten av dagens Västra Ingelstad.

Mer byhistoria i artikeln av Stellan Carlson hittar du här.

Befolkningsutvecklingen i Västra Ingelstad 1805–2018
År     Folkmängd Areal (ha)
1805   445  
1820   633  
1835   798  
1850   1006  
1865   1083  
1880   960  
1890   806  
1900   752  
1910   768  
1920   710  
1930   724  
1940   594  
1965   269  
1970   383  
1975   612  
1980   621  
1990   633 53
1995   707 54
2000   707 54
2005   703 54
2010   757 57
2015   824 93
2018-09-01   1035 93
Anm.: Ny tätort 1965