Utställning: Göran Petersson – Träsnideri

Utställning: Göran Petersson – Träsnideri