Vellinge kommun inför bevattningsförbud

Från och med fredagen den 26 juni klockan 16.00 är det bevattningsförbud i hela Vellinge kommun. Förbudet gäller varje dag klockan 06.00-22.00.

På grund av den mycket höga dricksvattenförbrukningen införs bevattningsförbud i Vellinge kommun från och med den 26 juni. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Vi uppmanar boende och turister i Vellinge kommun att respektera bevattningsförbudet. Om vi hjälps åt att spara på vattnet så räcker det till alla. Det är också viktigt att det finns vatten i ledningsnätet med tillräckligt högt tryck om t ex räddningstjänsten behöver ta vatten i samband med en brand.

Vellinge kommun är en av ett 30-tal svenska kommuner som infört bevattningsförbud denna sommar.

Här har vi sammanfattat frågor om bevattningsförbudet.

Vad innebär bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller dagligen, klockan 06-22. Det innebär att du inte får använda kommunalt vatten för att bland annat:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • högtryckstvätt av bil, husfasad etc.

Ovan nämnda aktiviteter är alltså tillåtna att utföra mellan klockan 22.00 på kvällen och 06.00 på morgonen, men kommunen vädjar till sparsamhet även under denna period.

Förbudet gäller i hela Vellinge kommun och tills vidare. Om förbudet inte får tillräcklig effekt på vattenförbrukningen så kan förbudet utökas till att gälla hela dygnet.

Vellinge kommun informerar om förändringar i beslutet på Vellinge.se.

Vem gäller bevattningsförbudet?

Det gäller alla som får sitt vatten från det kommunala VA-nätet, både privatpersoner och företag. Företag som måste använda exempelvis högtryckstvätt i sin yrkesutövning kan få dispens. Om du tar vatten från egen brunn så omfattas du inte av bevattningsförbudet. Kommunen uppmanar dock även fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.

Varför införs bevattningsförbud?

Det torra och varma vädret och det faktum att fler människor än vanligt är hemma på grund av coronapandemin innebär att vattenförbrukningen just nu är ovanligt hög i kommunen. Sydvatten ser ett förändrat förbrukningsmönster bland alla sina kommuner och nivåerna närmar sig nu de för värmeböljan 2018.

Vellinge kommun har sedan tidigare uppmanat till sparsamhet med vatten, men förbrukningen är fortsatt för hög. Därför införs bevattningsförbudet. Det är vår förhoppning att kunna häva förbudet så snart det är möjligt.

Vad händer om jag bryter mot bevattningsförbudet?

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan kommunen stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Kommunen övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Vår personal kommer att knacka dörr och informera om bevattningsförbudet där det behövs. Upplys gärna era familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grannar om att det råder bevattningsförbud.

Varför är det så ont om vatten?

Förbrukningen är så hög så att vattenverken inte hinner producera. Sydvatten ligger på sin maxkapacitet när det gäller vattenproduktion.

Kommuners distributionssystem är dimensionerade efter befolkningsmängd och normal förbrukning. När förbrukningen är så hög som den varit nu så blir det svårt för vattentorn och reservoarer att hinna fyllas, och det leder i sin tur till lågt tryck i nätet.

Detta är naturligtvis ett stort problem för de boende och verksamheter som drabbas, men det är också en fara att ha lågt tryck i nätet om till exempel räddningstjänsten behöver ta vatten i samband med en brand. Därför vädjar vi till alla att respektera uppmaningarna om att använda vattnet med förnuft.

Föregående artikelSjung med i Allsångståget
Nästa artikelMölledag – Bröddarps mölla