Elda och grilla med försiktighet

Det är just nu väldigt torrt i naturen. Vi avråder därför starkt för att göra upp eld i skog och mark.

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Denna uppmaning till försiktighet gäller främst den 18-19 juni under midsommarfirandet, men även fram till dess att regn faller i hela kommunen. Då återgår sannolikt brandriskprognosen till normala värden.

Håll dig därför uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud.
Du hittar alltid uppdaterad information på Vellinge.se.

Föregående artikelSpara på vattnet
Nästa artikelSjung med i Allsångståget