Byalagets namninsamling för bättre trafiksituation

PÅMINNELSE!

Efter flera år utav påpekande till kommunen, så börjar vi boende, bli oroade av avsaknaden av respekt för hastighetsgränserna på bygatorna inom Västra Ingelstad. Risken för olyckor är överhängande med personskador som följd. Den tunga trafiken genom byn har ökat med skador på fastigheter som följd. Bygatorna är inte dimensionerade för denna typ av trafik.
Vi kräver nu att kommunledningen ser över denna ohållbara situation omgående.
Om kommunen i fortsättningen vill ha en by som är attraktiv och lockar till sig fler boende så måste något radikalt göras för att säkra tryggheten i byn med avseende på trafik och miljö.

Med din underskrift stödjer du ett krav på kommunen att se över trafiksituationen.

Mejla ditt namn till vastraingelstadbyalag@gmail.com. Återkoppling med fullständig namnlista sker innan inlämnandet till Vellinge kommun.
För mer information om namninsamlingen och hur dina personuppgifter hanteras, kontakta Carl-Gustav Johansson på cge.johansson@gmail.com.

Mvh Byalaget

Föregående artikelTerminsstart för Scouterna
Nästa artikelV. Ingelstad Släputhyrning