Hög brandrisk i skog och mark

Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark i Skåne. Räddningstjänsten i Skåne uppmanar alla att inte elda eller grilla i anslutning till skog och mark på grund av risk för brand.

Det varma vårvädret med lite nederbörd har gjort det mycket torrt i våra marker. Under gårdagen har räddningstjänsten hanterat ett flertal bränder i skog och mark, framförallt i nordvästra och nordöstra Skåne. Det torra vädret i kombination med hård blåst gör att bränderna sprider sig extremt snabbt.

Räddningstjänsten i Skåne uppmanar därför allmänheten att inte elda, grilla eller utföra andra aktiviteter som skapar öppen låga eller gnistor i anslutning till skog eller mark, så att eld kan spridas i terrängen.

Har du tänkt grilla är det viktigt att tänka på att all eldning innebär en risk för brand. Innan du sätter igång grillen, se till att du kan släcka en eventuell brand.

Här kan du läsa Räddningstjänsten Syds information om eldning: https://rsyd.se/hem-och-fritid/elda-i-det-fria/

Här kan du följa hur stor risken för gräsbränder är i ditt område: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandriskprognos-for-gras–och-skogsbrander/

Föregående artikelWorkshop för Västra Ingelstads utveckling
Nästa artikelÖppet hus på Framtidskompassen