Fler bostäder – Etapp 2 & 3 närmar sig

Västra Ingelstad växer och nu tar Vellinge kommun sikte på de kommande etapperna 2 och 3, den så kallade ”Trädgårdsstaden”.
Inredda vindar och trevåningshus ska ge fler möjlighet att flytta till byn. För att göra detta möjligt vill man ändra detaljplanen för en del av området Ingelstad 6:1.

– Vi vill ta vara på det trafikkollektivnära läget. Då har vi tittat på planen, och ser att här finns möjlighet för fler människor att bosätta sig i Västra Ingelstad. Det har väckt frågan, säger Johan Mattisson, planarkitekt på Vellinge kommun.

De nya förslagen betyder att planen för några fastigheter ökar från två till tre våningar. (Motsvarande tio meters höjd). Samtidigt häver man ett tidigare förbud mot att inreda vindarna i husen som lägenheter.
Samtidigt vill man stryka ett antal inritade parkeringsplatser i anslutning till husen ur planen. Detta för att möjliggöra flexiblare byggrätter och alternativa p-lösningar i närheten och upp till byggherren att lösa. Just P-platser har den senaste tiden varit en het och omdebatterad fråga i byn.

Mark som inledningsvis varit avsatt för miljöhus omvandlas till möjliga ytor för bebyggelse. Samtidigt vill kommunen utöka grönytorna, bland annat runt dammen intill Landsvägen.

Förslaget till ändring av detaljplanen finns här.

Källa: Sydsvenskan

Föregående artikelVisste du att…
Nästa artikelFöreläsning: Kognitiv sjukdom, Elisabet Londos