Nytt bostadsområde i Östra Grevie

Idag börjar etableringen av ett nytt bostadsområde i Östra Grevie. Det nya bostadsområdet omfattar i huvudsak byggnationen av en ny väg, Torhögsvägen, som sammanbinder Grevievägen och Bolmersvägen.

Längs med vägen kommer det att byggas 19 villor varav 11 kommer att byggas på tomter som förmedlas genom kommunens tomtkö. Runt möllan uppförs 10 parhus och två flerbostadshus.

– Utvecklingen av Sveriges mest centrala landsbygd fortsätter. Östra Grevie har ett attraktivt läge. Pågatågstrafiken har skapat helt nya förutsättningar för orten och vi märker att många vill flytta hit. Det känns bra att vi nu kan möta efterfrågan med fler bostäder inte minst med fler hyresrätter som efterfrågas av många, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande

Det första som ska göras är att bygga upp infrastrukturen i området. Nytt vägnät, belysning och el samt vatten och avlopp. Det arbetet beräknas vara klart i juni 2019. Därefter kommer byggnationen av bostadshusen att påbörjas.

Mer information finns på Vellinge Kommuns hemsida.

Föregående artikelVägföreningen söker idéer & förslag
Nästa artikelFörfattarbesök: Karin Wahlberg