Grillning på egen tomt tillåtet

Idag klockan 16.00 blir det återigen tillåtet att grilla på egen tomt i Skåne. ”Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten” meddelar länsstyrelsen under måndagen.

I juli införde länsstyrelsen ett totalt grill- och eldningsförbud i Skåne. Men efter de senaste dagarnas regn lättar länsstyrelsen nu på förbudet. Grillning på egen tomt tillåts om grillen ”är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig”.

Eldningsförbudet ligger dock fortfarande kvar eftersom det fortfarande finns en brandrisk. Det görs dock undantag för ”yrkesverksamma som livnär sig på matlagning över öppen låga”, enligt länsstyrelsen.

Föregående artikelBevattningsförbudet hävs
Nästa artikelKorpen V. Ingelstad