Busskort, inackorderingstillägg & skolmåltider

Information till dig som bor i Vellinge kommun och går på annan gymnasieskola än Sundsgymnasiet. Här kan du läsa om busskort, inackorderingstillägg och skolmåltidsavgift.

Skolmåltidsavgift
Alla gymnasieelever som är skrivna i Vellinge kommun betalar en avgift för skolmat, oavsett vilken skola de går på. Detta gäller även för de elever som får matkuponger.

Avgiften är 800 kronor per termin.

Busskort för gymnasieelever i annan kommun
Elever som är bosatta i kommunen och går i gymnasiet i en annan kommun har rätt till busskort. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Utdelning
Du som kommer att studera vid en gymnasieskola i annan kommun kan hämta ditt busskort på kommunhuset i Vellinge.

Dessa tider gäller för uthämtning
Onsdag 15 augusti klockan 16.00-19.00: Åk 3
Torsdag 16 augusti klockan 16.00-19.00: Åk 2
Fredag 17 augusti klockan 15.00-17.30: Åk 1

Har du inte möjlighet under dessa tider går det även bra att hämta busskortet under vecka 34. OBS! Glöm inte att ha legitimation/pass med dig.

Inackorderingstillägg
Elev i annan kommunal gymnasieskola
Om du har lång eller besvärlig resväg till din gymnasieskola kan du inackordera dig på orten och söka inackorderingstillägg. Tillägget kan sökas av dig som har mer än 45 kilometers resväg till skolan alternativt har mer än två timmars restid per dag. Blir du beviljad inackorderingstillägg är du inte berättigad till busskort.

Ansökan lämnas in en gång per läsår och kan inte göras i efterhand för föregående termin. Inackorderingstillägget betalas normalt sett ut månadsvis med fyra utbetalningar under höstterminen och fem utbetalningar under vårterminen.

Ansökningsblanketten hittar du till höger under relaterade dokument.

Elev som går på fristående gymnasieskola
Om du går på en fristående gymnasieskola söker du inackorderingstillägg via CSN, centrala studiestödsnämnden.

Källa: Vellinge.se

Föregående artikelAnmälan barngympa HT 2018
Nästa artikelVal 2018