Länsstyrelsen skärper eldningsförbudet

Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut om skärpt eldningsförbud. Från och med den 25 juli är all form av eldning med öppen låga utomhus förbjuden. Detta gäller nu även för grillning i trädgården.

På grund av fortsatt varm och torr väderlek är brandrisk i markerna fortfarande mycket stor och eldningsförbud gäller tills vidare.

Vad innebär eldningsförbudet?

Eldningsförbudet innebär att all eldning utomhus är totalt förbjuden. Även grillning i egen trädgård.

Det är alltså förbjudet att till exempel:

  • använda grill oavsett typ ( elektriskt stekbord på höga ben är tillåtet)
  • använda stormkök oavsett typ av bränsle
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken ( ej heller med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser
  • använda pyrotekniska artiklar utomhus

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda – Rädda dig själv och de som är i fara.
  • Varna – Varna alla som hotas av branden.
  • Larma – Larma 112.
  • Släck – Släck branden om du tror att du klarar det.
Föregående artikelBevattningsförbud i Vellinge kommun
Nästa artikelArrie Byaloppis