Bevattningsförbud i Vellinge kommun

På grund av den mycket höga dricksvattenförbrukningen införs bevattningsförbud i Vellinge kommun från den måndagen den 9 juli klockan 14.00. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Vi uppmanar boende och turister i Vellinge kommun att respektera bevattningsförbudet. Om vi hjälps åt att spara på vattnet så räcker det till alla. Det är också viktigt att det finns vatten i ledningsnätet med tillräckligt högt tryck om t ex räddningstjänsten behöver ta vatten i samband med en brand.

Vellinge kommun är en av ett 30-tal svenska kommuner som infört bevattningsförbud denna ovanligt torra sommar.

Här har vi sammanfattat de viktigaste frågorna om bevattningsförbudet.

Vad innebär bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.

Vem gäller bevattningsförbudet?

Det gäller alla som får sitt vatten från det kommunala VA-nätet, både privatpersoner och företag. Om du har vatten från egen brunn så omfattas inte detta av bevattningsförbudet. Kommunen uppmanar dock även fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.

Varför införs bevattningsförbud?

Dricksvattenförbrukningen i kommunen har under försommaren 2018 varit större än någonsin tidigare. I maj hade vi flera perioder då delar av kommunen blev utan vatten under perioder om några timmar. Vi har sedan dess uppmanat våra medborgare att vara sparsamma med vattnet. Förbrukningen är nu åter uppe på jämförbara nivåer och liknande problem har uppstått. Då prognosen säger att det varma vädret ska fortsätta och inflödet av turister/sommarboende är som störst just nu ser vi att förbrukningen snarast kommer att öka ytterligare. Därför fattar kommunen beslutet om bevattningsförbud. Det är vår förhoppning att kunna häva förbudet så snart som möjligt.

Vad händer om jag bryter mot bevattningsförbudet?

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan kommunen stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. Kommunen övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

Vår personal kommer att knacka dörr och informera om bevattningsförbudet där det behövs. Upplys gärna era familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grannar om att det råder bevattningsförbud.

Varför är det så ont om vatten?

Anledningen till bevattningsförbudet är att produktions- och distributionsanläggningarna just nu inte räcker till. Det finns fullt tillräckligt med vatten i Vombsjön, som är kommunens dricksvattentäkt. Vi får också in tillräckligt till kommunen för att rent teoretiskt kunna försörja alla. Men när förbrukningen är så hög som den är, blir vattentrycket för lågt i en del områden. Detta är naturligtvis ett stort problem för de boende och verksamheter som drabbas, men det är också en fara att ha lågt tryck i nätet om t ex räddningstjänsten behöver ta vatten i samband med en brand. Därför vädjar vi till alla att respektera uppmaningarna om att använda vattnet med förnuft.

Hur påverkas Falsterbo Horse Show och övrig turism?

Vellinge är en atttraktiv besökskommun, speciellt på sommaren. Just nu pågår Falsterbo Horse Show som lockar tiotusentals besökare till kommunen som alla dricker vatten, duschar och använder toaletter. Så givetvis påverkar evenemanget kommunens totala vattenförbrukning.

Det går även åt vatten till hästarna och till själva anläggningen, men detta vatten tas huvudsakligen från egen brunn och påverkar alltså endast till en liten del tillgången på vatten i det kommunala VA-nätet.

Det är viktigt att påpeka att Falsterbo Horse Show är långt ifrån den enda anledningen till problemen. Den höga vattenförbrukningen har pågått hela försommaren.

Jag har sett att kommunen har vattnat sina fotbollsplaner. Varför gör ni det?

De senaste veckorna har det inte varit bevattningsförbud och därför har det skett en sparsam bevattning av exempelvis fotbollsplaner och nyplanterade växter för att undvika kapitalförstöring.

Från och med i dag vattnas inte idrottsanläggningar med kommunalt vatten. (Vissa har egen brunn och omfattas inte av förbudet.) Nyplanterade växter kan i vissa fall fortfarande komma att vattnas, men inte från vattenspridare.

Föregående artikelBadhuset stängt för underhåll
Nästa artikelLänsstyrelsen skärper eldningsförbudet