E.ON informerar – strömavbrott & kabelbyte

Uppdatering 2018-03-22
EON & vår entreprenör ska utföra ett akut projekt då vi har fel på befintlig ledning och behöver byta ut den. Ledningen försörjer Västra Ingelstad med omnejd.
Det är därför av största vikt att den byts ut, då ni redan drabbats av avbrott i samband med att det blev fel på den.
Längs med samma sträcka som vi gräver passar vi även göra lite ändringar i befintligt lågspänningsnät och förnya.
Vi hoppas ni har förståelse för att det blir lite rörigt med avstängningar och grävningar i området samt avbrott som kommer att krävas för att kunna koppla in ny ledning. Arbetet förväntas bli klart inom några veckor.

Med vänlig hälsning
Lokalnätsaffärer Syd


Hej bybor.
Vi ber om ursäkt för att det varit strömavbrott i delar av Vellinge kommun. Avbrotten berodde på kabelfel inne i V Ingelstad.
Vi har nu beslutat att byta ut denna kabel, arbetet är omfattande och kommer därför att ta tid. I väntan på utbyte av kabel kommer vi att reparera befintlig kabel.
Planering och projektering är redan igång och vi har fullt fokus på att få utbytt denna kabel omgående.

Hälsningar från oss på E.ON Energidistribution

Föregående artikelÄndrade öppettider
Nästa artikelInformation om ev. släckning av TV4’s kanaler