Störningsvarning i parabolnätet

Tisdagen den 17 oktober genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Skåne och Blekinge. Hushåll som tar emot tv med egen antenn via det digitala marknätet kan eventuellt påverkas av förändringarna.
Under dagen mellan klockan 10 och 18 kan det förekomma avbrott och störningar i tv-sändningarna.
När arbetet är klart kan det krävas en ny kanalsökning i respektive hushåll.

Föregående artikelFormtoppen söker instruktörer
Nästa artikelParabolföreningen informerar