Väg 101 & cykelväg Arrie-Käglinge

Trafikverket planerar för en gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt en ny järnvägskorsning vid Vångavägen-Trelleborgsbanan.

Väg 101 är i dag en viktig länk mellan Malmö och orterna Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie och Anderslöv. Sträckan genom Käglinge är smal med många direktutfarter och genomfartstrafiken medför problem med trafiksäkerhet, buller, luftföroreningar och barriärverkan för de boende.
Vi arbetar samtidigt med att ta fram en bygghandling för en ny korsningsmöjlighet Vångavägen–Trelleborgsbanan. Målet är att avlasta väg 101 från genomfartstrafik och göra det möjligt att passera över järnvägen på ett säkert sätt.

Projektet omfattar

  • Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge
  • Hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie
  • Ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan

Byggstart:
2017 – Vångavägens järnvägskorsning
2019 – Gång och cykelväg mellan Arrie och Käglinge och trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101

Länk till Planläggningsbeskrivning.

Länk till samtliga dokument för väg 101, gång-och cykelväg mellan Arrie och Käglinge.

Föregående artikelBarngympa HT 2017
Nästa artikelBilder och ritningar på de nya hyresrätterna