Nya arkeologiska undersökningar i byn

Idag, måndag den 3 april, återvände Arkeologerna vid Statens historiska museer till Västra Ingelstad för att ännu en gång starta upp en arkeologisk undersökning. Undersökningen kommer att äga rum i den norra utkanten av samhället, strax invid väg 101 som även går under namnet ”Gamla landsvägen”.

Med hjälp av fynd och KOL14-dateringar har man fått en bra uppfattning om när i tiden platsen användes. Det mesta talar för att aktiviteterna var som intensivast i perioden slutet av förromersk järnålder till inledningen av romersk järnålder, d.v.s. ca 150 f. Kr–100 e. Kr. Men vi har också tydliga belägg för att människor uppehöll sig på platsen under den äldre delen av förromersk järnålder, ca 500–300 f. Kr, och i yngre bronsålder, ca 900–600 f. Kr.

Följ arbetet på Arkeologernas facebooksida eller Arkeologernas blogg.

Föregående artikelÖppet hus – Östra Grevie Folkhögskola
Nästa artikelKonstrundan 2017