Föreläsning: Hur aggressivt får man skatteplanera?

21 mars kl. 19.00, Mats Tjernberg föreläser: Hur aggressivt får man skatteplanera?
Vetenskapen möter Vellinge.
OBS! Fri entré men föranmälan till biblioteketvi@vellinge.se eller 040-425920.
Arr: V. Ingelstads bibliotek och Lunds universitet.

”Frågor om skatteflykt och aggressiv skatteplanering har kommit i starkt fokus såväl i Sverige som globalt.
Det gäller att uppnå balans mellan personlig frihet att disponera sin ekonomi å ena sidan,
och länders behov av skattemedel för att fullgöra samhällsfunktioner å andra sidan.
Hur bestäms var gränsen går mellan acceptabel skatteplanering och oönskad skatteflykt?”

Föregående artikelUtställning – Kalla Kårar
Nästa artikelPop på puben