Byggstart för nya förskolan

I södra delen av Västra Ingelstads bebyggelse, med utsikt över det flacka skånska åkerlandskapet är förutsättningarna goda för en stimulerande lekmiljö. I mitten av april tas på denna plats första spadtaget för Västra Ingelstads nya förskola.

Ny förskola

Kommunen uppskattar att det finns ett behov av förskoleplatser för cirka 140 barn i Västra Ingelstad och den nya förskolan kommer att dimensioneras därefter. Upptagningsområdet kommer i första hand bli närområdet i V. Ingelstad men också kringliggande byar som Östra Grevie. I augusti 2018 kommer förskoleverksamheten kunna starta i de nya lokalerna, enligt en grov tidsplan. Beräknad kostnad för projektet är 50 miljoner kronor…(forts.)

 

– Satsningen innebär ett tillskott av nya platser för att möta ett ökat behov men den kommer även ersätta en del av den befintliga förskolan i Västra Ingelstad. Ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö är en viktig förutsättning för hög kvalitet i förskolan, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Gott om grönska

Tomten där förskolan ska byggas omgärdas i dagsläget av en vindskyddande hagtornshäck. Vid parkeringen i norr reser sig en rad oxlar som erbjuder skugga och härlig grönska. Mitt på gården finns en fin hästkastanj som kommer att bli förskolans vårdträd och förstärker gårdens karaktär. På gårdens södra sida ska fler träd och buskar planteras för ytterligare grönska och vindskydd.

Stort fokus på tillgänglighet

Alla utrymmen ska byggas med största möjliga hänsyn för personer med alla former av funktionshinder.
Allt material och all inredning ska också barnsäkras. Runt hela förskolans tomt ska ett staket sättas upp.
Lokalerna ska vara ljusa och öppna med många glaspartier i fönster och dörrar. Ett stort gemensamt rum ska finnas för grupplek och samlingar.

Attraktiv utemiljö

Utemiljön ska vara spännande och lockande för barnen. Den ska stimulera lek och upptäckarglädje. Vindskydd och solskydd ska finnas på flera ställen intill byggnaden för aktiviteter men också för att ge möjlighet till sovplats utomhus.

Ekologisk mat

Köket ska anpassas för tillagning av frukost, lunch och mellanmål och maten som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt vara ekologisk. Utrustning ska finnas för att kunna tillaga all mat från grunden.

Källa: Vellinge.se
Föregående artikelKulturlördag på biblioteket
Nästa artikelLyckad kultursatsning