Framtidskompassen nominerad till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ nominerar åtta skolor till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. En av de nominerade skolorna är givetvis Framtidskompassen, Vellinge.

Det är tionde året i rad som SIQ delar ut denna kvalitetsutmärkelse till skolor som bedömts ha kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen.

– Det är väldigt kul att så många som åtta skolor i år har nått de höga poängnivåer som krävs för att bli nominerade, säger Jerry Karlsson vd för SIQ. Via denna utmärkelse vill vi lyfta goda förebilder inom skolan och påvisa vad som är möjligt med att arbeta strukturerat och långsiktigt med sitt kvalitetsarbete.

Det är på uppdrag av regeringen som SIQ och Skolverket har utvecklat och driver denna årliga kvalitetsutmärkelse som baseras på en djup utvärdering av de organisationer som deltar.

Den slutgiltiga mottagaren av 2015 års utmärkelse kommer att offentliggöras den 26 januari 2016 i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola som äger rum på Folkets Hus i Stockholm.

Föregående artikelBiljetter till premiärturen
Nästa artikelJulmarknad på folkhögskolan