Eldningsförbud fr.o.m. onsdag 23 juli

Den senaste tidens varma och torra väderlek har medfört att det är mycket eller extremt torrt i berörda kommuner enligt kvalificeringen i MSB’s brandriskprognoser (5, 5E). Beslutet baseras på prognoser fram till och med dagens datum (23 juli).

Eldningsförbudet omfattar eldning utomhus. Fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgårdarna får användas med försiktighet och under eget ansvar.

Du är välkommen att kontakta din lokala räddningstjänst för mer info om de lokala förutsättningarna:

Telefon, räddningstjänsten Trelleborg: 0410-73 30 00
Epost: raddningstjansten@trelleborg.se

Föregående artikelByn växer – Förskolan byggs ut
Nästa artikelEldningsförbudet upphävt