Byn växer – Förskolan byggs ut

Till år 2030 räknar kommunen med att Västra Ingelstads invånarantal kommer att ha ökat till 1400, jämfört med de dryga 700 som bor där idag.
Anledningen är den nya tågsträckan mellan Trelleborg och Malmö samt stationen i byn. Därför satsar nu kommunen 33 miljoner på 80 nya förskoleplatser i Västra Ingelstad.

Behovet finns också för att en av byggnaderna till den nuvarande Månstorps förskola kommer att rivas för att ge plats åt en cykelväg till den kommande tågstationen.
I den nya detaljplanen ges utrymme för en förskola med fyra avdelningar och med möjlighet till en framtida utbyggnad.

Dessutom är det planlagt för en ny lokalgata till Byvägen för att avlasta trafiken och öka framkomligheten till den nya förskolan.
Allt beräknas vara klart våren 2017.
Den nya förskolan kommer till en början att ha 60 – 80 platser och ge cirka 12 nya arbetstillfällen för förskolepersonal.

Detaljplanen är framtagen i ett samarbete mellan kommunen och den privata markägaren Akelius. För bostadsbolaget planläggs det för tre nya tomter invid den nya gatan med möjlighet att bygga bostäder.

Just bostadsplanerna har väckt debatt och enligt Filip Evander, planhandläggare på Vellinge kommun, har boende i området varit rädda för att husen ska bli för stora och inte passa in med kringliggande bebyggelse. I detaljplanen har därför bygghöjden reglerats.

– De framtida bostäderna får inte vara högre än 3,3 meter i byggnadshöjd för att de ska passa in i den bebyggelsen som redan finns, säger Filip Evander.
Den nya detaljplanen skulle ha antagits den 25 juni men Akelius är sena med sin genomgång och beslutsfattandet i kommunfullmäktige har flyttats fram till september. Men Filip Evander tvivlar inte på att planen kommer att gå igenom.
– Det är klart att de antar planen. Vi tar inte upp en plan vi inte tror ska antas, säger han.

Föregående artikelSkånska möllors dag – Bröddarps mölla
Nästa artikelEldningsförbud fr.o.m. onsdag 23 juli