Dyrare ombyggnad av Trelleborgsbanan

Ombyggnaden av Trelleborgsbanan för pågatågstrafik har blivit 210 miljoner kronor dyrare än beräknat. Nu får Vellinge kommun ta nästan hela sin vinst från förra året för att kunna betala notan.

Pågatågsstationerna i Västra Ingelstad och Östra Grevie blir en dyr affär. 2009 beräknades kostnaden för ombyggnaden av järnvägssträckan mellan Malmö och Trelleborg bli 490 miljoner kronor. Vellinge sa ja till att betala 70 miljoner och lånade ut 125 miljoner, räntefritt, till projektet. Resten skulle Trafikverket, Trelleborgs kommun och Region Skåne stå för.

Men när ombyggnads- och upphandlingsarbetet drog igång konstaterade Trafikverket att istället för 490 miljoner kronor skulle slutnotan bli cirka 700 miljoner kronor. En kostnadsökning på drygt 40 procent.

Dyr tunnel på Spårvägen

I höstas tog Trafikverket kontakt med Vellinge och ville ha mer pengar. Kommunen protesterade, men till ingen nytta. Vellinge måste vara med och betala de fördyringar som uppstått inom kommunen.

I förhandlingarna med verket har man kommit fram till att Vellinge kommun ska bidra med ytterligare 36 miljoner kronor och dessutom investera 7 miljoner i infrastruktur kring stationerna.

– Kommunen hade ett bra överskott, drygt 42 miljoner kronor, förra året och vi tar de 36 miljoner kronorna av det överskottet. Det är en extraordinär åtgärd och därför blir kommunens resultat för 2013 bara blir 6,5 miljoner kronor, säger kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman (M).

Trafikverket har förklarat den extraordinära kostnadsökningen med att den ursprungliga beräkningen gjordes i 2008 års prisnivå. Efter indexuppräkning har det visat sig att stationsplattformarna inte alls kostade 4–5 miljoner kronor som verket först antog, utan 34 och 48 miljoner kronor. Trafikverket hade inte heller räknat med kostnaderna för gång- och cykelvägar, planteringar, alléer och annat. Sammanlagt blir summan 700 miljoner kronor.

– Jag tror att alla andra pågående infrastrukturprojekt drivit upp priserna och att förklaringen till att de gamla beräkningarna blev fel är att de gjordes under tidspress. Dessutom är det mycket dyrt att bygga de 800–1 000 meter långa dubbelspåren som gör att godståg och pågatåg kan befinna sig på Trelleborgsbanan samtidigt, säger Lars- Ingvar Ljungman.

Är två pågatågsstationer värda 106 miljoner kronor plus de uteblivna ränteintäkterna för lånet?

– Ja, Trafikverket ville från början ha ännu mer av oss. Och det finns de kommuner som betalar mer än vi, som Lomma som betalar 60–70 miljoner kronor för en station, säger Ljungman.

Pågatågsstationen i Västra Ingelstad ska vara klar i januari 2015 och i Östra Grevie oktober 2015.

Källa: Sydsvenskan 2014-03-03
Föregående artikelInga fler lösa stenar på ruinen
Nästa artikelKonstrundan 2014